vykuprychle.cz

Kupujeme nemovitosti

Peníze do 24 hodin

Aktuálně máme připraveno 120.000.000,-
na další nákup nemovitostí pro tento rok.

Ozveme se vám obratem

Nemůžete splácet
hypotéku?

Máte na nemovitosti
exekuci a bojíte se dražby

Nebo jen rychle
potřebujete peníze?

NEDAŘÍ SE VÁM
PRODAT NEMOVITOST V INZERCI?

Koupíme vaši nemovitost

3 důvody proč svěřit nemovitost
EVROPA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI?

1

Peníze za vaši nemovitost
obdržíte do 24 hod.

2

Odhad ceny vaší nemovitosti
připravíme zdarma.

3

Nabídneme vám až 90%
tržní hodnoty.

EVROPA investiční společnost

je silným partnerem v tíživé finanční situaci. Jsme připraveni vám kdykoli pomoci.
Vyřešíme vaše finanční nesnáze. Nemovitost od vás vykoupíme za nejvyšší možnou cenu.
EVROPA investiční společnost je úzce spjata s EVROPA investičním fondem.

příběhy našich spokojených klientů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji souhlas společnosti EVROPA realitní kancelář s.r.o., IČ 02035073, se sídlem Václavské náměstí 793/36, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 214808, kontaktní e-mail: info@rkevropa.cz, webové stránky: https://www.rkevropa.cz/praha (dále jen „Správce“), aby zpracovával moje osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, případně IČ u podnikatelů, telefonní číslo a emailovou adresu.

Předmětné osobní údaje budou Správcem zpracovávány výlučně za účelem zasílání newsletteru, zasílání obchodních sdělení a související komunikaci, a to po dobu tří (3) let od udělení tohoto souhlasu. Po uplynutí této doby budou veškeré osobní údaje, s jejichž zpracováním uděluji souhlas, Správcem bezodkladně skartovány či jinak zničeny.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Beru na vědomí, že udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na: info@rkevropa.cz, nebo dopisu na adresu sídla Správce: EVROPA realitní kancelář s.r.o., Václavské náměstí 793/36, Praha 1, PSČ 110 00.

Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

společnosti ve skupině Správce
poskytovatel softwarového řešení klientské databáze
poskytovatel služby automatického emailingu
Beru na vědomí, že podle nařízení GDPR mám právo:

vzít souhlas kdykoli zpět
požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává
požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
Veškeré další informace o zpracování osobních údajů Správcem jsou dostupné na https://www.rkevropa.cz/praha